Apply for Program - Bilingual (English / Serbian)

Please specify the place and the date of the retreat you are applying for / Mesto i datum ritrita za koji se prijavljujeteName of retreat / Ime Ritrita (required / obavezno)

PERSONAL INFORMATION / LIČNI PODACIFirst and Last Name / Ime i Prezime (required / obavezno)

Date of birth/ Datum rođenja (required / obavezno)

Gender / Pol (required / obavezno)

Phone/Mobile with country code For e.g., +381 for Serbia / Tel/Mobilni sa pozivnim brojem, npr. +381 za Srbiju (required / obavezno)

Email/Imejl (required / obavezno)

Photo - only JPG, JPEG and PNG files < 2MB, Slika – samo JPEG, JPG ili PNG format manji od 2MB. Format for filename (required / obavezno)

Postal Address / Adresa (required / obavezno)

Nationality / Nacionalnost

Country of residence / Država stanovanja (required / obavezno)

EMERGENCY CONTACT INFORMATION (Important) / INFORMACIJE ZA KONTAKT U HITNOM SLUČAJU (Bitno!)


First and Last Name / Ime i Prezime (required / obavezno)

Gender / Pol (required / obavezno)

Phone/Mobile with country code For e.g., +381 for Serbia / Tel/Mobilni sa pozivnim brojem, npr. +381 za Srbiju (required / obavezno)

Email / Imejl (required / obavezno)

Relationship / U kakvoj ste vezi (required / obavezno)

Postal Address / Adresa (required / obavezno)

Country of residence/ Država stanovanja (required / obavezno)

HEALTH CONDITIONS / ZDRAVSTVENO STANJE


Do you have any major health problems including surgeries, genetic disorders or any kind of psychosomatic illnesses? If yes, please specify. / Da li imate nekakvih velikih zdravstvenih problema uključujući operacije, genetske poremećaje ili bilo kakve psihosomatske bolesti? Ako da, molimo Vas navedite koje. (required / obavezno)

Are you taking any medications? If yes, please specify. / Da li pijete neke lekove? Ako da, molimo Vas navedite koje. (required / obavezno)

Do you have dietary restrictions? If yes, please specify. / Da li imate neka ograničenja u ishrani? Ako da, molimo Vas navedite koje. (required / obavezno)

GENERAL INFORMATION / OPŠTE INFORMACIJE


How did you hear about this retreat? / Kako ste saznali za ovaj Ritrit? (required / obavezno)

Have you ever participated in any other retreats or activities of Mohanji Foundation or any other Master or organization? If yes, please specify what kind of activities, the location and year. / Da li ste ranije učestvovali u ovakvom ili nekom drugom Ritritu ili događaju u organizaciji Mohandji Fondacije ili pak u sklopu neke druge duhovne organizacije ili majstora? Ukoliko DA, molimo vas da navedete ime organizacije i vreme održavanja tog ili tih događaja.(required / obavezno)

What do you expect from this retreat? What do you hope to gain from it? / Koja su vaša očekivanja od ovog Ritrita? Šta se nadate da će te dobiti od ovog Ritrita?

SPIRITUAL JOURNEY AND DESTINATION / DUHOVNO PUTOVANJE I ODREDIŠTE


Kindly write a short essay about your spiritual journey and what destination you hope to reach (minimum 200 words). Please note that there is no right or wrong answer. We simply would like to get to know you better. / Molimo vas da ukratko opišete svoj duhovni put do sada i koji je krajnji cilj koji želite da postignete na istom (minimalno 200 reči). Znajte da ne postoje tačni niti pogrešni odgovori. Želja nam je da vas upoznamo bolje. (required / obavezno)

TERMS AND CONDITIONS/PRAVILA I USLOVI


  I hereby confirm that I personally have filled all the information correctly and consciously, and I am carrying full responsibility for attending this retreat. / Saglasan sam sa time da sam lično upisao sve podatke i da su sve informacije popunjene tačno i savesno, kao i da sam snosim punu odgovornost za učestvovanje na ovom Ritritu.

  I hereby agree that Raja Yogi Mohanji, Mohanji Foundation, any of the people or venues associated with Mohanji shall not be responsible for any of the possible consequences related to the attendance to the retreat. I hereby agree Mohanji, Mohanji Foundation, including all organizers and assistants associated with Mohanji Foundation will not be held responsible for any loss or damage whatsoever and I waive all rights to compensation in case of injury or loss. / Saglasan sam da Radža Jogi Mohanđi, Mohanđi Fondacija, bilo ko od ljudi ili mesta događaja koja se dovode u vezu sa Mohanđijem neće snositi nikavu odgovornost za moguće posledice povezane sa učestvovanjem na Ritritu. Takođe sam saglasan da Mohanđi, Mohanđi Fondacija, uključujući sve organizatore i pomoćnike i saradnike koji su povezani sa Mohanđi Fondacijom neće biti držani za odgovorne za bilo kakve gubitke ili štetu bilo koje vrste i da se Ja odričem svih prava na nadoknadu u slučaju povrede ili gubitka.

  I understand that contributions are not refundable and registrations are non-transferable, that cancellation of the retreat is possible only if it is requested in writing 4 weeks prior the start of the retreat. I understand that any last minute cancellation or any cancellation once the retreat starts is not refundable. /
Ja razumem da bilo kakvo odustajanje ili otkazivanje u poslednjem momentu ili bilo kakvo otkazivanje od početka Ritrita se ne mogu refundirati. Ja razumem da se doprinosi ili donacije nemogu vratiti i prijava se ne može preneti, da se otkazivanje ili odustajanje od Ritrita uvažava samo ako je podneto 4 nedelje pre početka održavanja događaja i mora biti u pisanoj formi.

   Likewise, any changes in the schedule of the retreat by the Mohanji Foundation will be notified in advance. In case of cancellation of the retreat due to any causes which are beyond the reasonable control, including natural disasters like, floods, fire, tempest, or conditions caused by men, like war, revolutions etc; the retreat will not be not-refundable. / Isto tako, svaka izmena u rasporedu Ritrita od strane Mohanđi Fondacije biće dostavljene unapred. U slučaju otkazivanja Ritrita usled bilo kog razloga koji je izvan razumne kontrole, uključujući prirodne katastro- fe poput poplave, požara, zemljotresa ili uslova izazvanih od strane čoveka poput rata, revolucije i sl., pravilo refundacija Ritrita neće biti primenjivo.

  I welcome supporting Mohanji Foundation and its associates by enabling them to use my images, if necessary, and video footage in its publications and media placements. / Podržavam Mohanđi Fondaciju i njene saradnike dajući im punomoć da, ako im je to potrebno, koriste moje slike i video materijal u svojim promotivnim materijalima i u medijima uopšte.

Please review if all mandatory questions are answered before you submit your application./ Molimo Vas proverite da li ste odgovorili na sva obavezna pitanja pre nego što pošaljete svoju prijavu.