A Day with Mohanji, Slovenia | 8th June 2019

A Day with Mohanji, Slovenia

Experience Mohanji, Experience YourSelf

Spending time in the high vibration and powerful presence of Mohanji will influence your energy field in many beautiful ways, subtly changing you on all levels of existence: physical, emotional, intellectual and spiritual.

Right after several beautiful programs at the Bosnian Pyramids, Mohanji will be conducting Satsang in Slovenia at the location that celebrates the beauty of nature – the stunning Otočec.

As always during his Satsangs, Mohanji will be conveying the deepest truths of life with precision, clarity, simplicity and his unique humor. His teachings exude straightforwardness and practicality, and are as such applicable in the everyday life of a modern man. Interaction through engaging questions and answers is welcome, although many people have experienced how in Mohanji’s presence their innermost doubts get cleared without even posing a question.

A Day with Mohanji program encompasses Conscious walking, Conscious dancing, Meditation, Mohanji Energy transfer and the time for questions and answers during energy-charged Satsang with Mohanji. Vegan lunch will be provided during the break.

The program will take place in small village Otočec, in the hotel Šport, which is harmoniously blending with beautiful nature and forest embraced by the Krka River, on 8 th June from 4 PM till 10 PM. Kindly arrive 30-45 minutes earlier, 3:30 PM at the latest, so that the program could commence on time. Participation fee is 80€.

Due to the limited number of seats, registration at slovenia@mohanji.org and payment of 15 € are required, which the organizer keeps in case of your cancellation to cover the organization’s costs. On the day of the event participation fee will be 90€. The number of seats is limited, please register on time!

For more information please contact us on slovenia@mohanji.org

Srečanje z Mohanjijem, Slovenia

Experience Mohanji, Experience YourSelf

Čas, ki ga boste preživeli v visokih vibracijah in prisotnosti Mohanjija, bo vplival na vaše energijsko polje na mnoge blagodejne načine. Na subtilno spremembo različnih ravni obstoja: fizičnega, čustvenega, intelektualnega in duhovnega,

Takoj po izvedbi različnih čudovitih programov na Bosanskih piramidah, bo Mohanji, v osrčju prelepe narave dih jemajočega Otočca, vodil satsang v Sloveniji.

Kot vedno, bo Mohjanji med satsangom natančno, jasno, preprosto in na svoj humoren način povezoval najgloblje resnice življenja. Njegovo učenje izžareva preprostost in praktičnost ter ga je prav zato mogoče vključiti v vsakdanje življenje modernega človeka. Vedno je dobrodošla interakcija v obliki vprašanj in odgovorov, čeprav so že mnogi izkusili, kako so se v prisotnosti Mohanjija razblinili njihovi najgloblji dvomi, ne da bi sploh postavili vprašanje.

Program Srečanje z Mohanjijem bo zajemal Zavestno hojo, Ples zavedanja, Energijsko tansmisijo ter možnost postavljanja vprašanj v času satsanga z Mohanjijem.

Srečanje z Mohanjijem bo v objemu reke Krke, v prelepem okolju, v hotelu Šport na Otočcu. Program se bo odvijal 8.junija od 16h do 22h. Zaradi nemotene izvedbe so vsi udeleženci naprošeni, da prispejo prej, vsaj do 15:30h. V odmoru bodo na voljo veganski prigrizki.
Celotna cena programa je 80€.

Zaradi omejenega števila mest je potrebna prijava na slovenia@mohanji.org in vplačilo 15€, ki jih organizator v primeru vaše odjave ali neudeležbe zadži za kritje stroškov organizacije. Zaradi načrtovanja prosimo, da se prijavite čimprej. Na dan dogodka bo cena programa 90€. Zaradi načrtovanja prosimo, da se prijavite čimprej.

Dodatne informacije na slovenia@mohanji.org