آگاهی درونی

تو باید روشن و آگاه باشی که آن خدایی که به دنبال او می‌گردی، درونت نشسته و تا زمانی که با خودت ارتباط نگیری، نمی‌توانی به فرکانس بالاتر از خودت وصل شوی. مسیر در درون است. این چیزی است که همه‌ی اساتید همیشه گفته‌اند. آنچه که در بیرون دنبالش هستی، آنچه در بیرون می‌بینی، فقط بازتاب و انعکاسی از توست. اگر تویی وجود نداشته باشد، بیرونی هم وجود ندارد. این یک زندگی نِسبی است. آنچه می‌بینی همان است که تو هستی. تو نمی‌توانی چیز دیگری ببینی. هر آنچه در بیرون است، ممکن است برایت مهم نباشد، اگر درون تو روشن و آگاه باشد. در درون روشن بدرخش در اینصورت تمام دنیا زیبا و پر از روشنایی است. موهانجی

ذهن

هیچ انسانی بدون تسلط بر ذهن خود آزاد نیست. 

Read More »
it_ITItalian