An evening with Brahmarishi Mohanji, Vršac, Serbia / Razgovori sa Mohanđijem, Vršac, Serbia | 3rd June 2018

Razgovori sa Mohanđijem Drugi put otvoreni program sa Mohanđijem u Vršcu Poklonite sebi retku priliku druženja sa Mohanđijem. Osetite blagoslov suptilnih energija bezuslovne ljubavi. U okviru ovogodišnje posete zemljama jugoistočne Evrope pod nazivom „Prolećno buđenje sa Mohanđijem“, duhovni majstor, Mohanđi, odgovaraće na pitanja posetilaca o svakodnevnom životu i dilemama sa različitih duhovnih staza. Kao realizovani duhovni majstor, Mohanđi prenosi najdublje istine sa preciznošću, jasnoćom, jednostavnošću i sebi svojstvenim humorom. Njegova…

An evening with Brahmarishi Mohanji, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina / Druženje sa Mohanđijem, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | 21st May 2018

Druženje sa Mohanđijem Prvi put u Sarajevu Poklonite sebi retku priliku druženja sa Mohanđijem. Osetite blagoslov suptilnih energija bezuslovne ljubavi U okviru ovogodišnje posete zemljama jugoistočne Evrope pod nazivom „Prolećno buđenje sa Mohanđijem“, duhovni majstor Mohanđi, prvi put u Sarajevu odgovara na pitanja posetilaca: O svakodnevnom životu i dilemama sa različitih duhovnih staza. Kao realizovani duhovni majstor, Mohanđi prenosi najdublje istine sa preciznošću, jasnoćom, jednostavnošću i sebi svojstvenim humorom. Njegova…