An evening with Brahmarishi Mohanji, Vršac, Serbia / Razgovori sa Mohanđijem, Vršac, Serbia | 3rd June 2018

Razgovori sa Mohanđijem Drugi put otvoreni program sa Mohanđijem u Vršcu Poklonite sebi retku priliku druženja sa Mohanđijem. Osetite blagoslov suptilnih energija bezuslovne ljubavi. U okviru ovogodišnje posete zemljama jugoistočne Evrope pod nazivom „Prolećno buđenje sa Mohanđijem“, duhovni majstor, Mohanđi, odgovaraće na pitanja posetilaca o svakodnevnom životu i dilemama sa različitih duhovnih staza. Kao realizovani duhovni majstor, Mohanđi prenosi najdublje istine sa preciznošću, jasnoćom, jednostavnošću i sebi svojstvenim humorom. Njegova…

An evening with Brahmarishi Mohanji, Zagreb, Croatia / Satsang s Mohanjijem u Zagrebu Croatia | 20th May 2018

Dobro došli na program “Zagreb se budi sa Mohanjijem”. Mohanji po prvi put dolazi u Zagreb. Poklonite sebi rijetku priliku druženja sa Mohanjijem i doživite radost duhovnog uzdizanja u prisutstvu duhovnog majstora. U okviru ovogodišnje posete zemljama jugoistočne Evrope pod nazivom „Prolećno buđenje sa Mohanđijem“, duhovni majstor Mohanđi, dolazi po prvi put u Zagreb. Simbolično, u proleće kada se priroda budi, Mohanđijevo prisustvo u vama može probuditi ono davno zaboravljeno:…

Meditation and Satsang with Mohanji at Park Hotel, Novi Sad, Serbia | 12th November 2017

Meditation and Satsang with Mohanji at Park Hotel, Novi Sad, Serbia Dear Friends We’re happy to invite you to Meditation and Satsang with Mohanji at Hotel Park in Novi Sad, Serbia on 12th November, 2017 at 4.30 PM. Use this unique opportunity to be in the aura and vibration of the Source – Mohanji, and experience this Satsang where Mohanji will answer the questions of the spiritual seekers, conveying the deepest…

Being with Mohanji at Macedonia | 29th Nov – 2nd Dec 2017

Being with Mohanji at Macedonia With great pleasure we invite you to the program “Being with Mohanji” which will take place in Ohrid, Macedonia at the Hotel “Inex Gorica”, situated on the shores of Ohrid Lake and located in a wonderful green vegetation. The program will take place from 29 November until 2 December 2017. This Program offers you an opportunity to re-connect deeply with your Self, to experience peace…