Tahmina

فصلی از زندگی. یک پیام تولد

۲۳ فوریه برای من یک نقطه عطف است. روز ورود به این دنیا در این شکل و فرم. روزی که این فصل در هستی با نام موهانجی شروع شد. این روح فصل‌های بسیاری در گذشته داشته است و این فصل، اساسا فصل پایانی خواهد بود قبل از آنکه تبدیل به هستی‌گرایی که بر زمان می‌راند، …

فصلی از زندگی. یک پیام تولد Read More »

باباجی فراتر از توصیف – قسمت سوم

باباجی فراتر از توصیف – قسمت سوم معنویت ستون فقرات زندگی است … کسانی که “چشم” دارند “خواهند دید”. دیگران نخواهند دید، چون آنها “کوری” را انتخاب کرده‌اند. در دنیای واقعی، اگر کسی فراتر از ایگو و منیت زندگی کند، چیزی برای اثبات وجود ندارد. بالاتر یا پایین‌تری وجود ندارد. هیچکس بهتر یا کمتر نیست. …

باباجی فراتر از توصیف – قسمت سوم Read More »

باباجی فراتر از توصیف – قسمت دوم

باباجی فراتر از توصیف – قسمت دوم فراتر از زمان و مکان، فراتر از توصیف، گورو حضور دارد … سجده خاضعانه در خاک پای او … تمام افکار و کلماتم در ارتباط با این بلاگ را تسلیم قدوم باباجی می‌کنم. اینکه موهان از آواتاری مانند باباجی بنویسد، مثل این است که قطره آبی مفهوم اقیانوس …

باباجی فراتر از توصیف – قسمت دوم Read More »

باباجی فراتر از توصیف – قسمت اول

باباجی فراتر از توصیف – قسمت اول این تلاش فروتنانه من برای بیان پدیده ای واقعا غیر قابل وصف، در قالب کلمات است. ماهاآواتار باباجی فقط یک انسان یا گورو نیست. او یک پدیده است. باباجی فراتر از پوشش ها وجود دارد. او فقط برای تحقق یک دارمای خاص آن پوشش و شکل را به …

باباجی فراتر از توصیف – قسمت اول Read More »

mk_MKMacedonian