Wie is Mohanji

Mohanji is een filantroop en een humanitair. Hij is de grondlegger van Ammucare, ACT Foundation, Mohanji Foundation, Himalayan School of Traditional Yoga, Dance, Language Martial Arts en de World Consciousness Alliance. Hij heeft zijn leven gewijd aan het dienen van de wereld. Hij heeft medemenselijkheid lief en gelooft dat dit de beste religie voor mensen is. Menselijkheid voorbij alle door de mens gemaakte barrières zoals kaste, kleur, geloof, nationaliteit en cultuur. Zijn liefde strekt zich uit tot alle wezens op aarde en hij bewandelt het pad van ahimsa (geweldloosheid) in gedachte, woord en daad. Hij wordt gedreven door de overtuiging dat we de wereld nadat we erop hebben geleefd allemaal als een betere plek moeten achterlaten.
Mohanji is van nature een non-conformist en vermijdt zichzelf in kaders te plaatsen en ziet zichzelf als een vriend van de wereld – of het nu gaat om het helpen van armen en hulpelozen – of het in hun kracht zetten van mensen die emotioneel of mentaal lijden – of het begeleiden van hen die op zoek zijn naar persoonlijke en spirituele ontwikkeling – of het zorgen voor vogels en dieren en de zorg voor het milieu in het algemeen.

Mohanji’s uitstraling is als een liefhebbende moeder, een dierbare vriend, een toegewijde familieman, een heldere filosoof en een liefdevolle gids die zijn hulp en bijstand onvoorwaardelijk aanbiedt. Geen wonder dat ieder zich op een andere manier met hem verbindt, ieder op zijn eigen unieke manier. 

Ik ben wat jij vindt dat ik ben voor jou.

Bevrijding of verlichting is de hoeksteen van Mohanji’s leringen, in zijn leringen wijst hij ons op waar we moeten kijken, maar niet op wat we moeten zien. Hij legt grote nadruk op bevrijding van de verstrikkingen, concepten en gewoontepatronen van het leven. In de praktijk demonstreert hij dit zelf door een leven te leiden dat vrij is van de gebondenheid en conditionering van de mind. Hij laat zien hoe we volkomen natuurlijk kunnen leven, in totale acceptatie van het leven zoals het komt, zonder een gevoel van weerstand, ongeacht mensen, tijd, ruimte, situaties of concepten.
“Echt meesterschap is de beheersing van de eigen mind”, zegt Mohanji, waarmee hij bedoelt dat spiritualiteit tot uitdrukking komt in het bewustzijn waarmee we leven en ons dagelijks leven ervaren. Hij pleit voor het pad van onbegrensdheid waarbij spontaniteit en flow alles is wat er is; helemaal jezelf zijn!
Hij gelooft in het beminnen van het leven en benadert elke situatie in het leven met de verwondering en nieuwsgierigheid van een pasgeboren kind zonder (voor)oordelen.

Wanneer we God in elk wezen zien, kunnen we alleen maar romantiek in ons hart ervaren, omdat we God via elk wezen beminnen.

Belangrijkste pijlers van Mohanji's filosofie

Hij benadrukt zuiverheid, vertrouwen, onvoorwaardelijke liefde en onbaatzuchtige dienstbaarheid aan alle levende wezens, als fundament en pijlers van een evenwichtig menselijk bestaan. Hij beschouwt gebeden van dankbaarheid als het hoogste gebed die de innerlijke rijkdom vergroten en zowel genade als overvloed aantrekken.
Zijn ochtendgebed is: “Dank u dat u mij nog een dag in de wereld laat dienen” wat wordt gevolgd door een vraag aan zichzelf: “Wat kan ik nog meer doen voor de wereld van vandaag? Hij moedigt iedereen aan om hetzelfde te doen en voortdurend de waarde van hun bestaan op aarde te beoordelen aan de hand van de waarde die ze aan de wereld hebben toegevoegd, binnen hun capaciteit en invloedssfeer.

Spiritualiteit is een levensstijl

Als familieman met een verleden in het bedrijfsleven gelooft Mohanji dat spiritualiteit een onderdeel is van elk aspect in iemands leven, en dat bewijst hij met het voorbeeld van zijn eigen leven.
Hij speelt alle rollen in zijn leven zo goed als hij kan – een plichtsgetrouwe zoon, een liefhebbende echtgenoot, een toegewijde vader, een ondersteunende vriend, een bemoedigende gids en een betrouwbare burger. In elk aspect vervult Mohanji zijn rol tot in de perfectie.
Hoewel zijn openbare leven in 2012 begon, was het een moeizame reis om zijn huidige niveau van wereldwijde erkenning te bereiken. Hij is nooit bang geweest om zijn pad alleen te bewandelen, ondanks de vele hindernissen, bezwaren, verraad en valpartijen op die reis. Vanuit relatieve anonimiteit verhief hij zichzelf tot wereldwijde erkenning door zijn dienstbaarheid, liefde en vaste geloof in menselijkheid.
Hij gelooft dat zijn aanwezigheid op aarde te danken is aan de genade en steun van de krachtige traditie van bevrijding en de verschillende meesters die in eeuwige vrijheid leefden volgens die traditie.

Het leven gaat over prestaties, maar niet over de prijzen en trofeeën in de kast. Het gaat om de zegeningen die je aan de hulpelozen hebt gegeven. Het gaat over ons vermogen om een positief verschil te maken voor een ander wezen. Ware prestaties kunnen niet op de vingers worden geteld, maar kunnen alleen worden gemeten aan de hand van iemands spirituele vooruitgang, iemands niveau van bevrijding. Echte prestaties zijn de tastbare momenten die we onbaatzuchtig hebben beleefd. Dit is de enige plek waar iedereen wint. Alle materiële prestaties zijn winst voor sommigen en verlies voor anderen.

Wereldwijde ‘footprint’

Mohanji heeft een aantal platforms gecreëerd waar mensen die samen met hem waarde willen toevoegen aan de samenleving dit tot uiting kunnen brengen door consistente daden van vriendelijkheid en mededogen. Hij geeft het goede voorbeeld en is constant bezig met het helpen en dienen van anderen, waarbij hij zich beschikbaar stelt voor goede doelen die de samenleving ontwikkelen en verbeteren. Zo heeft hij verschillende goede doelen en organisaties opgericht, waaronder Ammucare, ACT Foundation, Mohanji Foundation, Himalayan School of TraditionalYoga, World Consciousness Alliance, Early Birds Club en meer.
Op dit moment zijn er ongeveer 15 landen waar sommige of al deze instellingen formeel zijn geregistreerd en er zijn vrijwilligers actief in meer dan 80 landen. Iedereen werkt nauw samen aan zijn missie om mensen te helpen hun hoogste potentieel te bereiken en daardoor een betere wereld te creëren. heeft Mohanji zijn lessen en technieken gratis beschikbaar gesteld aan de wereldwijde gemeenschap.
In lijn met het pad van ‘ahimsa’ (geweldloosheid), is Mohanji er van overtuigd dat praktische initiatieven nodig zijn om alternatieven te bieden om mensen te helpen bewuste keuzes te maken om pijn en lijden voor de natuur, mens en dier te voorkomen. Met dat doel lanceerde hij Ahimsa Vegan (een veganistische restaurantketen), Vegan First (India’s eerste portaal voor veganisten, dat in 2019 de internationale Vegan Conference in New Delhi organiseerde) en Ahimsa Wear (een label voor veganistische en dierproefvrije kleding) naast andere initiatieven om een wereld te creëren zonder wreedheid. Als erkenning voor zijn belangeloze dienstbaarheid aan de wereld, is hij op grote schaal gehuldigd en bekroond door verschillende organisaties van over de hele wereld.

Zijn leven als voorbeeld

Temidden van alle bewondering beschouwt Mohanji zichzelf altijd als slechts een weerspiegeling van de krachtige traditie van (spirituele) bevrijding, gestuurd om dezelfde essentiële waarheden te herhalen die meesters sinds eeuwen hebben verkondigd. Hij maakt de esoterische en geheimzinnige wijsheid van de oude (Indiase) beschaving beschikbaar en begrijpelijk voor een hedendaags publiek zonder dat de essentie en diepgang verloren gaat. Zijn leringen zijn eenvoudig, praktisch en universeel, dwars door religies en nationaliteiten heen.
Hij spreekt uit het hart en is origineel. Hij stelt zich een wereld voor die vibreert van positiviteit en mededogen. Tot dan gaat hij onvermoeibaar door met het onvermoeibaar lanceren en bouwen van nieuwe platforms.

De Moedigen laten hun stempel achter. Lafaards sterven anoniem.

Initiatives

fa_IRPersian