‌فرآیند گام به گام بخشش

سنگینی و الگوهای گذشته را کم کنید. در زندگی به آسانی، با نرمی و آزادی کامل حرکت کنید.

فرآیند بخشش یک فرآیند دگرگونی عمیق است که توسط موهانجی برای کاهش سنگینی خاطرات دردناک و ضربه‌های روانی از گذشته، دانسته یا نادانسته، ساخته و ارائه شده است. این خاطرات اغلب ما را اسیر و گرفتار می‌کنند و سنگینی آنها انرژی ما را تضعیف می‌کند.

روشی که به موجب آن ما این خاطرات را جمع‌آوری می‌کنیم بر اساس احساسات منفی قوی نسبت به افراد، مکانها، شرایط و تجربیات خاصی از گذشته است. ناتوانی ما در بخشش و ادامه راه، ما را مجبور می‌کند که این بار درونی را به طور مداوم تحمل کنیم.

در نتیجه، این ما را از پیشروی در زندگی به آسانی، با نرمی و آزادی کامل و تجربه‌ای تازه همین جا و همین لحظه باز می‌دارد.

فرآیند بخشش چطور عمل می‌کند؟

در طی این فرآیند، به روشی ساده و موثر موهانجی شما را راهنمایی خواهد کرد که چطور این سنگینی و الگوهایی که به واسطه‌ی این خاطرات دردناک و ناخوشایند از گذشته جمع آوری کردیم را کم کنید.

هنگامی که این ناهنجاری از بین برود، زندگی ما سبک و روان می‌شود و بخشش نسبت به کسانی که باعث آن شده‌اند ناگزیر و بدون زحمت اتفاق می‌افتد.

به این ترتیب، موهانجی به ما کمک می‌کند تا از این زندگی برای اهداف بهتر و بسیار والاتر، بهترین استفاده را کنیم.

فرآیند بخشش توسط موهانجی هدایت می شود.

روال آن چیست؟

مرحله 1 : روی دکمه مربوطه کلیک کرده و 25 دلار آمریکا (بیرون از هند) یا 1800 روپیه (در داخل هند) پرداخت کنید.

مرحله 2 : در عرض 24 ساعت پس از پرداخت، لینکی برای دسترسی به فایل صوتی فرآیند بخشش دریافت خواهید کرد.

مرحله 3 : لینک خود را فعال کرده و فرآیند را تجربه می‌کنید. لطفا توجه داشته باشید که لینک فقط برای 24 ساعت پس از فعالسازی معتبر خواهد بود.

تجربیات

hrCroatian