فصلی از زندگی. یک پیام تولد

۲۳ فوریه برای من یک نقطه عطف است. روز ورود به این دنیا در این شکل و فرم. روزی که این فصل در هستی با نام موهانجی شروع شد. این روح فصل‌های بسیاری در گذشته داشته است و این فصل، اساسا فصل پایانی خواهد بود قبل از آنکه تبدیل به هستی‌گرایی که بر زمان می‌راند، …

فصلی از زندگی. یک پیام تولد Leer más »