باباجی فراتر از توصیف – قسمت اول

باباجی فراتر از توصیف – قسمت اول این تلاش فروتنانه من برای بیان پدیده ای واقعا غیر قابل وصف، در قالب کلمات است. ماهاآواتار باباجی فقط یک انسان یا گورو نیست. او یک پدیده است. باباجی فراتر از پوشش ها وجود دارد. او فقط برای تحقق یک دارمای خاص آن پوشش و شکل را به …

باباجی فراتر از توصیف – قسمت اول Lees meer »