باشگاه جوانان موهانجی

باشگاه جوانان موهانجی یک شبکه جهانی جوانان است که برای توانمندسازی و الهام بخشیدن به جوانان به منظور یک زندگی اصیل، مثبت و هدفمند ایجاد شده است.

ایجاد این باشگاه از آموزشهای موهانجی الهام گرفته شده است که “خوب باش. خوبی کن.”

ما به عنوان بستری برای جوانان جهت کمک به شکستن محدودیتها و چارچوب‌ها خدمت می‌کنیم. هدف ما توانمندسازی جوانان برای کشف و بیان کامل قابلیتهای خود فراتر از محدودیتهای ذهنی است.

“محدودیت و مرزهایت را بشکن!!”

فعالیت‌ها

برنامه‌های آموزشی و پرورشی

سمینارها، کارگاه‌ها و آموزش‌ در زمینه مهارتهای ویژه (به‌عنوان مثال، فعال‌سازی مغز میانی)

اجلاس و گردهمایی

کار بر روی رشد فردی و گسترش آگاهی در مورد زندگی بهینه و پایدار.

پیک‌نیک و جشنواره‌ها

جشنهایی بر اساس شفقت و عدم خشونت همراه با گشودن درهایی رو به دانشی تازه با غذاهای گیاهی وگن و سرگرمی‌های فراوان.

خدمت فداکارانه

یادگیری بخشش بیشتر از آنچه به دست می‌آوریم و خلق افراد خوب.

جوایز و زمینه‌های پژوهشی

جوایز MYC

جوایز MYC به جوانانی اعطا می‌شود که در حوزه‌های خاصی مانند نویسندگی، بازیگری و فیلمسازی سرآمد و نوآور باشند. این جوایز بر اساس شفقت، مهربانی و ازخود گذشتگی است.

زمینه‌های پژوهشی

آموزش، تاثیرات اجتماعی، عدم خشونت، یوگا، مراقبه، ارتباطات، کشاورزی ارگانیک، بازیافت، تغذیه، ورزش، محیط‌زیست، لوازم آرایشی طبیعی، بازیهای اجتماعی، فناوری، ادبیات (معنوی)، تبادل اطلاعات، رقص، زبان، مدیریت، روزنامه‌نگاری، نویسندگی خلاقانه، موسیقی و غیره.

همه جوانان (۱۴ تا ۲۹ ساله) می‌توانند به باشگاه جوانان بپیوندند. پس به این جامعه جهانی که مانند خانواده است بپیوندند.

fa_IRPersian