Крија на свесност

Врховната цел на човековото постоење и единствената цел на душата е ослободувањето. Кријата на свесност е ПАТОТ.
Крија на свесност е моќна техника која му овозможува на трагачот да води живот на ослободено постоење, т.е. живот со целосна слобода – слобода од оковите на нашиот ум и неговите стеги (ограничувања). Оваа техника му била дадена на Моханџи со цел да го води човештвото кон ослободување.
Крија на свесност започнува со иницирање во одредена техника, но всушност е животен стил на понизност, ненасилство, благодарност и чистота. Кога се практикува доследно со посветеност,Кријата на свесност може да се опише како ракета кон духовна еволуција и ослободување.
Иницирањето во Крија од страна на Гуру е од суштинско значење. Ова овозможува поврзаност со принципот на Гуру, кој заштитува и воздигнува. Растот на патот на Крија се случува во фази, а иницирањето кон повисоките Крии се заснова на нивоата на воздигнување во свеста постигнати преку посветеност, убедување, ангажираност и доследност во практикувањето.

Зошто да практикуваме Крија на свесност?

Ако се практикува со уверување, вера и доследност, Кријата на свесност е исклучително ефикасна техника и средство за оваа цел.
Патувањето е од утробата на мајката до утробата на врвната свест. Кријата е мост помеѓу овие две, мост до се посуптилни нивоа на свесност и помага да се зголеми нашата свесност.
Кријата не треба да се споделува и да се разоткрива од страна на иницијаторот. Тоа е моќна водечка светлина, чиста и незагадена и носи долга традиција на светост и почит, која треба да се заштити и зачува.
Секоја година на глобално ниво се планираат повеќекратни интензиви на Крија на свесност каде што иницираните и ново одобрените апликанти се здружуваат за да ги научат техниките и да практикуваат интензивна Крија во центрите за моќ како Босна, Ширди, Ганешпури итн. Проверете ја страницата за програми за повеќе детали или пишете на kriya@mohanji.org за повеќе информации.

Свет е патот и дестинацијата. Свети се праксата и практичарот. Света е иницијативата. Света е Кријата.

Придобивки

Пат до состојба „без мисли“.
Ослободено постоење од сите стеги.
Целосно прифаќање на себеси и животот.
Растворете ги сите идентитети.
Постигнете единство со универзумот.
Само за озбилни духовни трагачи.

Sign up for Consciousness Kriya Newsletter

Register to find out what is happening in the world of Consciousness Kriya including events, tips, stories and much more.

FAQs

Q : Can kriya be practiced during night?
Kriya can be practiced at any point in time. However, for optimal benefit it is recommended that it is practiced in the morning. Also, there is the possibility that one becomes energized and cannot sleep after late night practice.
Q : How much time should I dedicate to Kriya practice?
One Kriya practice takes approximately 30mins. The more you practice the better it is.
Q : Can I be a non-vegetarian and practice kriya?
Kriya also entails certain lifestyle that is expected of a kriya practitioner. One of them is to lead a lifestyle of non-cruelty in thought, word and action. So, it is recommended to be at least a vegetarian if not vegan. One must be open to give up meat in order to be a Kriya initiate.
Q : Can pregnant women be initiated and/or practice Kriya?
Yes. Pregnant women can be initiated and/or practice Kriya.
Q : Is there a minimum age to take Kriya Initiation?
The goal of Kriya is Liberation from the mind and it generally requires a matured mind to want this. So generally, 18 years has been set as a minimum age for Kriya. However, it depends on the stability of participant and his/her ability to understand nuances of Kriya technique. However we know of initiates who are younger but have shown exemplary commitment towards the practice. So its best to apply for the practice if there is a deep call for learning the technique or write to kriya@mohanji.org if you are younger but feel called to learn the technique.
fa_IRPersian