Wat is de Mai-Tri Methode?

Mai-Tri Methode is een diepgaande methode van diepe reiniging en harmonisatie waarbij diepgewortelde onderbewuste blokkades worden verwijderd, zelfs uit de subtielste laag van ons bestaan – het causale lichaam – waar zaden van karmische indrukken zijn opgeslagen. Hoewel de reiniging tot diep in de energiekronieken reikt, is het belangrijk op te merken dat de Mai-Tri Methode niet ingrijpt in het lotsaspect van karma (aangezien dit datgene is waarvoor op zielsniveau is gekozen, of het nu prettig of onprettig is voor onze geest).

Betekenis van het woord 'Mai-Tri

De eigenlijke woordbetekenis van “Mai-tri” is vriendschap, kameraadschap, samenwerking, of gewoon saamhorigheid.
“Mai” betekent moeder. Het woord moeder staat voor onvoorwaardelijke liefde, bescherming, zorg, consistentie van emoties, continuïteit, leven, creatie etc. Moeder staat ook voor levitatie, zoals in de baarmoederervaring. Baarmoeder vertegenwoordigt zowel de schepping als genezing. Een kind vindt troost, troost, vrijheid en vrede in het gezelschap van zijn moeder, over de soorten heen. Elk kind verlangt naar zijn moeder. Alleen al de aanwezigheid van de moeder is helend voor het kind. Moederschap heeft een spontaan helend effect op het kind. Deze genezing is kalmerend en liefdevol, omdat de energie van de moeder blokkades opheft en de genezing laat plaatsvinden.
“Tri” staat voor drie-eenheid. De drie aspecten van de schepping zijn GEBOORTE, LEVEN en DOOD. Drie-eenheid vertegenwoordigt ook de drie krachten – Wilskracht, Kenniskracht (of de Kracht van Bewustzijn) en Kracht van Actie (of creatie). Vandaar dat het woord tri alle aspecten van het bestaan vertegenwoordigt. Wanneer de zuivere en eeuwige energiebron samenkomt met de wilskracht voor creatie, ontstaat LEVEN. Vandaar dat de mannelijke en vrouwelijke aspecten van elk bestaan verenigd zijn in creatie en in genezing.
Mai-Tri Methode kan worden gebruikt voor alle soorten fysieke, mentale en psychologische problemen Mai-Tri wordt over de hele wereld goed ontvangen

Mohanji over zelfgenezing

Genezing is een onderdeel van de schepping. Genezing, revitalisatie en verjonging zijn aspecten die diep verbonden zijn met de structuur van het aardse bestaan. Genezing gebeurt automatisch, zolang de geest dit niet verhindert. Spontane genezing vindt plaats wanneer we de natuur toestaan ongestoord te functioneren. Genezers zijn slechts intenders. Zij bedoelen dat genezing plaatsvindt. De ontvanger staat toe dat het gebeurt.

We zijn allemaal natuurlijke genezers; elke man, vrouw en kind bezit van nature het vermogen om zichzelf te genezen. Alle vogels, dieren en reptielen genezen zichzelf. Genezing is een deel van onze constitutie.

Voordelen

Deze methode leidt tot zelfgenezing en herstel van het innerlijk evenwicht op alle niveaus. Er zijn drie onderdelen in elke Mai-Tri sessie, elk met een eigen voordeel:
Reiniging van de pijnlijke indrukken en herinneringen en hun effecten verzameld in het huidige leven, te beginnen met de vroege kindertijd;
Reinigen van de indrukken van het verleden uit het onderbewustzijn;
Reinigen van de centrale meridiaan om blokkades op te heffen en de energiestroom er doorheen te verbeteren.
Als deze diepe patronen worden losgelaten, ontstaat er helderheid op het niveau van de geest. De ontvanger wordt zo in staat gesteld om zich bewust te worden van de belangrijkste indrukken die onevenwichtigheden veroorzaken, en om te begrijpen welke ongezonde gewoonten, gedrags- en denkpatronen moeten worden veranderd. Na de beoefening, als er veel gewicht van diep van binnen is gevallen, komt men in de modus van afstemming en zelfgenezing op het niveau van lichaam, geest en ziel.
Naast de individuele Mai-Tri sessies is er ook een groepsversie van de Mai-Tri Methode, die alleen door geselecteerde senior Mai-Tri beoefenaars wordt geleid. Groepssessies hebben een andere dynamiek en methodologie. Ze kunnen persoonlijk of online gedaan worden, met aanroeping van Mohanji’s subtiele aanwezigheid voor bescherming en effectiviteit. Er is geen hand-to-chakra toepassing, alleen energiewerk op basis van verbale begeleiding. De groepsenergie tijdens deze sessies is zeer sterk en de reinigingsprocessen zijn diepgaand.
Mai-Tri kan individueel gedaan worden, in persoon of op afstand (remote). Individuele sessies duren 30 minuten. Over het geheel genomen is de bijeenkomst maximaal een uur lang, inclusief uitleg en het delen van ervaringen, terwijl de groepssessies 60 tot 90 minuten kunnen duren.

FAQs

Wie kan de Mai-Tri Methode uitvoeren?
De Mai-Tri Methode wordt uitgevoerd door ingewijde beoefenaars die zich verbinden met het bewustzijn van Mohanji, waarbij ze de energie via hun handpalmen doorgeven aan de chakra’s (energiecentra) van de ontvanger aan de voor- en achterkant van het lichaam.
Wie kan de Mai-Tri Methode ervaren?
De Mai-Tri Methode kan worden ervaren door personen van alle leeftijdsgroepen – van kleine kinderen (5 jaar en ouder) tot senioren, in elke staat van gezondheid. Voor zwangere dames en kinderen is Mai-Tri milder en wordt voornamelijk gedaan voor gezondheidsdoeleinden, verjonging en bescherming.

Betaling/energie-uitwisseling

Het eren van energie-uitwisseling is een belangrijk aspect van de Mai-Tri Methode. De helft van het bedrag dat Mai-Tri beoefenaars ontvangen wordt besteed aan het voeden van mensen en andere voelende wezens in nood. Het verzadigen van de honger van een ander wezen door onbaatzuchtige dienstbaarheid draagt bij aan de diepte van het reinigende en balancerende effect van de Mai-Tri Methode. Het uitgewisselde bedrag moet rechtstreeks met de gekozen Mai-Tri beoefenaar worden bevestigd.

Getuigenissen

Er zijn veel mooie getuigenissen van mensen die de Mai-Tri Methode hebben ervaren. Ze zijn te vinden op Mai-Tri Blog.

Hoe boek je een Mai-Tri sessie?

Als u een Mai-Tri sessie wilt boeken of als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact op met mai-tri@mohanji.org Bovendien kunt u gerust een gebed aanvragen (voor uzelf en/of uw dierbaren) door een e-mail te sturen naar mai-tri@mohanji.org. Stuur gewoon de foto van de persoon die hulp nodig heeft, en ze zullen worden toegevoegd aan de Mai-Tri Methode Box waaraan Mai-Tri Practitioners op verschillende locaties over de hele wereld regelmatig werken door middel van liefdevolle gebeden en energiewerk.
nl_NLDutch