studeni 2022.

باباجی فراتر از توصیف – قسمت دوم

باباجی فراتر از توصیف – قسمت دوم فراتر از زمان و مکان، فراتر از توصیف، گورو حضور دارد … سجده خاضعانه در خاک پای او … تمام افکار و کلماتم در ارتباط با این بلاگ را تسلیم قدوم باباجی می‌کنم. اینکه موهان از آواتاری مانند باباجی بنویسد، مثل این است که قطره آبی مفهوم اقیانوس …

باباجی فراتر از توصیف – قسمت دوم Read More »

باباجی فراتر از توصیف – قسمت اول

باباجی فراتر از توصیف – قسمت اول این تلاش فروتنانه من برای بیان پدیده ای واقعا غیر قابل وصف، در قالب کلمات است. ماهاآواتار باباجی فقط یک انسان یا گورو نیست. او یک پدیده است. باباجی فراتر از پوشش ها وجود دارد. او فقط برای تحقق یک دارمای خاص آن پوشش و شکل را به …

باباجی فراتر از توصیف – قسمت اول Read More »

hrCroatian