Blogs

ناگا لوکا، دنیای مارها

دنیاهای گوناگون، ساختارها و چیدمانهای متنوع و گونه‌های گوناگونی در این جهان وجود دارد. دستگاه‌های ساخت بشر فقط می‌توانند جنبه‌های خاصی از کهکشان راه شیری، منظومه خورشیدی ما را به ما نشان دهند. دستگاه‌های ما فقط جنبه‌های متراکم قابل مشاهده و مادیاتی را نشان می‌دهند که حواس ما می‌تواند درک کند و ذهن می‌تواند احساس کند. دستگاه‌های ما فقط جنبه‌های متراکم قابل مشاهده و مادیاتی را نشان می‌دهند که حواس ما می‌تواند درک کند و ذهن می‌تواند احساس کند.

ادای احترامی به شیردی سای بابا

ادای احترامی به شیردی سای بابا آواتار والا – سای بابا شیردی سای بابا چنین فرمودند: خداوند محافظ مستمندان است. به جز او چیزی وجود ندارد. به من نگاه کن و من به تو نگاه خواهم کرد. به طور کامل به گورو اعتماد کن. این تنها سادانا است. گورو تمام خدایان است. در سکوت بنشین. …

ادای احترامی به شیردی سای بابا Read More »

فصلی از زندگی. یک پیام تولد

۲۳ فوریه برای من یک نقطه عطف است. روز ورود به این دنیا در این شکل و فرم. روزی که این فصل در هستی با نام موهانجی شروع شد. این روح فصل‌های بسیاری در گذشته داشته است و این فصل، اساسا فصل پایانی خواهد بود قبل از آنکه تبدیل به هستی‌گرایی که بر زمان می‌راند، …

فصلی از زندگی. یک پیام تولد Read More »

باباجی فراتر از توصیف – قسمت سوم

باباجی فراتر از توصیف – قسمت سوم معنویت ستون فقرات زندگی است … کسانی که “چشم” دارند “خواهند دید”. دیگران نخواهند دید، چون آنها “کوری” را انتخاب کرده‌اند. در دنیای واقعی، اگر کسی فراتر از ایگو و منیت زندگی کند، چیزی برای اثبات وجود ندارد. بالاتر یا پایین‌تری وجود ندارد. هیچکس بهتر یا کمتر نیست. …

باباجی فراتر از توصیف – قسمت سوم Read More »

باباجی فراتر از توصیف – قسمت دوم

باباجی فراتر از توصیف – قسمت دوم فراتر از زمان و مکان، فراتر از توصیف، گورو حضور دارد … سجده خاضعانه در خاک پای او … تمام افکار و کلماتم در ارتباط با این بلاگ را تسلیم قدوم باباجی می‌کنم. اینکه موهان از آواتاری مانند باباجی بنویسد، مثل این است که قطره آبی مفهوم اقیانوس …

باباجی فراتر از توصیف – قسمت دوم Read More »

باباجی فراتر از توصیف – قسمت اول

باباجی فراتر از توصیف – قسمت اول این تلاش فروتنانه من برای بیان پدیده ای واقعا غیر قابل وصف، در قالب کلمات است. ماهاآواتار باباجی فقط یک انسان یا گورو نیست. او یک پدیده است. باباجی فراتر از پوشش ها وجود دارد. او فقط برای تحقق یک دارمای خاص آن پوشش و شکل را به …

باباجی فراتر از توصیف – قسمت اول Read More »

hrCroatian