مراقبه‌ی یوگانیدرای بیدارگر

سپاسگزاری عمیق و غنای درونی را تجربه کرده و برای روبرو شدن با هر چالشی در زندگی به بهترین نحو، توانمند شوید.

مراقبه‌ی یوگانیدرا بیدارگر، متدی است که موهانجی آن را هدایت کرده و توسط دوی موهان اجرا می‌شود. این روش براساس متد باستانی تن‌آرامی کارآمد و پیشرفته‌ای به نام یوگانیدرا (خواب یوگایی آگاهانه‌ی القا شده) است.

چرا مراقبه‌ی یوگانیدرای بیدارگر؟

یوگانیدرا روشی زیبا برای پاکسازی درونی، متعادل کننده و توانمندسازی است که در حالت پذیرندگی ذهن یعنی حالت آلفا انجام می‌شود.

اما یوگانیدرای بیدارگر یک قدم فراتر از مراقبه‌ی گام به گام یوگانیدرای استاندارد می رود:

لطف و برکت گورو تاتوا (اصل و حقیقت گورو در درون) فراخوانده می‌شود و همانطور که دِوی از طریق راهنمای معنوی خود، موهانجی به آگاهی برتر وصل می‌شود، گروه را از طریق یک فرآیند پاکسازی شدید درونی هدایت کرده و خاطره‌ی سفر روح و نوری ماورای تمام پرده‌های توهم را زنده می‌کند.

آنچه از ذهن ناخودآگاه در طی فرآیند پاکسازی ظاهر می‌شود، دقیقا همان چیزی است که فرد در همان لحظه آماده‌ی روبرو شدن، تکمیل و درک آن است. عشق و سپاسگزاری که تجربه می‌شود بی‌اندازه بوده و شرط لازم و کلیدی در فرآیند شفای درونی است.

توجه به این نکته مهم است که این حالت هیپنوتیزم نیست، چون فرد تا حدودی آگاه است که در شاوآسانا روی زمین دراز کشیده (در یوگا به نام “حالت جسد”) و مراحل را دنبال می‌کند. با این حال، یک سفر درونی زنده و ژرف به وسیله‌ی حواس درونی تجربه می‌شود چون این حواس کاملا در این حالت عمیق آسوده، فعال هستند. این فرآیند بسیار شدید اما کاملا بی‌خطر است.

یوگانیدرای بیدارگر می‌تواند به راحتی توسط افرادی در هر گروه سنی و با هر درجه از سلامتی انجام شود و نیازی به آمادگی خاصی ندارد. پس از تمرینات سبکی از آماده‌سازی با یوگای سنتی (HSTY) فرد در وضعیت دراز کشیده شاوآسانا قرار می‌گیرد و دستورالعملهای که گفته می‌شود را دنبال می‌کند.

سپاسگزاری عمیق و غنای درونی را تجربه کرده و برای روبرو شدن با هر چالشی در زندگی به بهترین نحو، توانمند شوید.

فواید و مزایا

از طریق مراقبه گام به گام یوگانیدرای بیدارگر، فرد با تقویت اتصال به شاهد درونی (ساکشی باو) که کلید توانایی انسان برای غلبه بر درد در لحظات چالش‌برانگیز زندگی است، قدرت رویارویی با هر معضل و چالشی در زندگی را پیدا می‌کند.

از دیگر مزایای آن می‌توان به ایجاد تعادل بین قسمت چپ و راست مغز و تسریع روند شفای خود و بیداری معنوی اشاره کرد.

مهمتر از همه، تشنگی شدید درونی برای رهایی معنوی در این زندگی چندین برابر افزایش پیدا می‌کند!

حتی اگر شخص برای لحظاتی حالت “بی‌ذهنی” (حالتی بی‌زمانی و خالی از افکار) را تجربه کند، ممکن است با درکی جدید از واقعیت از جلسه یوگانیدرای بیدارگر بیرون بیاید در حالیکه با احساسی عمیق و ملموس از غنای درونی، سپاسگزاری و توانمندی، متبرک شده است.

ru_RURussian