چرا کار داوطلبانه؟

بخشش فداکارانه به همهی موجودات، به جامعه، حیوانات و پرندگان و همچنین خدمت به زمین با رفتاری سرشار از سپاسگزاری، ستون اصلی آموزشهای موهانجی است. موهانجی می‌گوید که کار داوطلبانه، فقط در صورتی ما را به کمال می‌رساند که با ازخود گذشتگی انجام شود. کار داوطلبانه باید تبدیل به سبک زندگی ما شود، در آن صورت واقعا بسیار قدرتمند بوده و باعث رشد می‌شود.

خدمات اجتماعی یا هر نوع کار فداکارانه، به ما این فرصت را می‌دهد که از تجمع بدهی‌ها و کارماهای زندگی رها شویم و به ما کمک می کند تا زندگی هدفمندتری داشته باشیم.

بنیاد موهانجی افراد را برای یک رسالت دور هم جمع می‌کند تا این دنیا را به مکانی بهتر تبدیل کنند. ما با عشق و شفقت در هر قدم، تلاش می کنیم تا برای هر موجود زنده‌ای که نیاز به کمک و حمایت مادی، احساسی یا معنوی دارد، نهایت تلاش خود را ارائه دهیم. ما باور داریم که از این طریق به ایجاد هماهنگی در جامعه و جهان کمک می کنیم.

هر کسی چیزی برای بخشش دارد. این می‌تواند یک مهارت (نوشتن، ترجمه، طراحی گرافیک، ویرایش ویدیو)، یک هنر (بافندگی، گلدوزی) یا زمان، لبخند و آغوش، یا اشتیاق دستان ما برای بسته‌بندی یا حمل و امثال آن باشد. یک “کار کوچک” شما می تواند برای فرد دیگری بسیار ارزشمند باشد! اهمیتی ندارد که چقدر کار ما کوچک به نظر ‌می‌رسد، وقتی آن را با خلوص نیت انجام دهیم، تاثیر آن در سراسر دنیا پخش می‌شود.

به آنچه انجام می‌دهید ایمان داشته باشید، به کار داوطلبی ایمان داشته باشید، به فداکاری و ازخود گذشتگی، ایمان داشته باشید، هیچ انتظار و توقعی نداشته باشید. در آن صورت کار داوطلبانه، تبدیل به نقطه قوت شما می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر به farsi@mohanji.org ایمیل بزنید.

ru_RURussian