موهانجی آچاریا

آچاریا کیست؟

آچاریا در سانسکریت به معنی معلم است. آچاریا کسی است که آنچه که به آن اعتقاد دارد را با ایمان راسخ، شفافیت ذهنی و ثبات تمرین می‌کند و افراد را به سمت مثبت‌گرایی متحول می‌کنند. بستری که در آن آچاریا عمل می کند مکتب و تردیشن است، موهانجی آچاریاها به معنای واقعی نماینده موهانجی و مکتب رهایی هستند.

ماموریت موهانجی بردن هر فردی به سمت رهایی است. برای طی این مسیر رهایی، معیار تحول از سطح زندگی به سطوح بالاتر است. برای این هدف، آچاریاها به وجود آمدند.

 ماموریت آچاریاها در دنیا

آچاریا در سانسکریت به معنی معلم است. آچاریا کسی است که آنچه که به آن اعتقاد دارد را با ایمان راسخ، شفافیت ذهنی و ثبات تمرین می‌کند و افراد را به سمت مثبت‌گرایی متحول می‌کنند. بستری که در آن آچاریا عمل می کند مکتب و تردیشن است، موهانجی آچاریاها به معنای واقعی نماینده موهانجی و مکتب رهایی هستند.

همگی ما اساتیدی هستیم که برای خلق سرنوشت خود قدرت کامل و تام داریم. این حقیقت را در درون خود پیدا کنید. این حقیقتی جاودانه است نه حقیقتی نسبی مبتنی بر حالت بیداری که با زمان تغییر می‌کند.

موهانجی

تکنیکهای ما

آینه‌ی روح

تنفس
آگاهانه
بی‌وقفه

تمرینات تنفسی

یوگا

مراقبه


پیاده روی
آگاهانه

رقص آگاهی

سات سانگ

متد
مای تری

چنت مانترا

ru_RURussian