Shree Jagannatha Vođena Meditacija

Krišna, u svom najsuosjećajnijem obliku, je Shree Jagannatha. Mohanji je posvetio ovu meditaciju Shree Jagannathi za sve Krišnine poklonike. Ovo će pomoći u transformaciji poklonika kroz moć Bhakti yoge: predanost, nepokolebljiva vjera i ljubav prema njihovom božanstvu.

Zašto Shree Jagannatha Meditacija?

Prema Mohanjijevim riječima, “U Kali Yugi, najlakši način da se stopite s vrhovnom sviješću je kroz bhakti (predanost), donoseći čistoću i produbljujući vezu s Bogom.
U ovoj meditaciji pozivamo Bhagwan Shree Jagannathu u naš srčani centar, vizualizirajući ga kao Sanctum sanctorum Shree Mandira (Jagannathin hram u Puriju, Odisha, Indija).
Kaže se da je naš srčani centar sjedište svijesti. Na tom mjestu, najsvetijem mjestu, kada s ljubavlju postavimo Shree Jagannatha, to postaje prana pratishta (posvećenje) i on postaje naše osobno božanstvo.
Prisutnost Shree Jagannatha u našem unutarnjem prostoru ispunjava nas neizmjernom radošću i zadovoljstvom te iskustvom jedinstva s njim. Ovo spajanje nam omogućuje da osjetimo Shree Jagannatha u svima s čistom bezuvjetnom ljubavlju i dobronamjernim mislima, riječima i djelima.
Svaki put kada se ova meditacija prakticira, dolazi do dubokog unutarnjeg iscjeljenja, harmonije i pomlađivanja. Pronalazite novu verziju ‘SEBE’ – pravi odraz Shree Jagannatha s vibracijama zahvalnosti, ljubavi i suosjećanja.

Svaki put kada se ova meditacija prakticira, dolazi do dubokog unutarnjeg iscjeljenja, harmonije i pomlađivanja. Pronalazite novu verziju 'sebe' - pravi odraz Shree Jagannatha s vibracijama zahvalnosti, ljubavi i suosjećanja.

Postajete jedno s Krišnom; Postajete Krišna.

Druge meditacije

360 Degrees meditation is a powerful, guided chakra meditation by Mohanji aimed at shifting the consciousness to 360 degrees resulting in access to higher dimensions & stability within.
360 Degrees meditation is a powerful, guided chakra meditation by Mohanji aimed at shifting the consciousness to 360 degrees resulting in access to higher dimensions & stability within.
Bliss of Silence is a 40-minute guided meditation that is ideal for any spiritual aspirant, from a busy businessman to a teenager. It firstly helps us relax at the level of the physical body, and then slowly dive into stillness.
hrCroatian