audios

Essential Prayers and Mantras

Essential Prayers and Mantras Track List 1 · Om (21 Times) 2 · Hreem (21 Times) 3 · Karagre Vasathe Lakshmi 4 · Samudra Vasathe 5 · Kaayena Vacha 6 · Karacharan Kritamva 7 · Gayatri Mantra (21 Times) 8 · Loka Samasta (3 Times) Store Links

Blessed Chants by Mohanji

Blessed Chants by Mohanji Track List 1 · Ganesha Mantra 2 · Shiva Mantra 3 · Vishnu Mantra 4 · Vishnu Mantra 2 5 · Gayatri Mantra 6 · Devi Mantra Store Links

Nonstop Chants by Mohanji (108 times)

Nonstop Chants by Mohanji (108 times) Track List 1 · Om 2 · Hreem 3 · Om Namah Shivaaya 5 · Gayatri Mantra 6 · Om Shri Mahadevye Namah 7 · Om Namo Bhagavate Vasudevaya 8 · Om Namo Narayanaya 9 · Maha Mryuntyunjaya Mantra Store Links

Mohanji Ashtothari and Sahasranaamavalli

Mohanji Ashtothari & Sahasranaamavalli Track List 1 · Invocation to Ganesha 2 · Mohanji Aarati (Female) 3 · Mohanji Aarati (Male) 4 · Mohanji Gayatri Mantra 1 5 · Mohanji Gayatri Mantra 2 6 · Nirvanashtakam 7 · Mohanji Sahasranaamavalli Store Links

Shiva Chants by Mohanji

Shiva Chants by Mohanji Track List 1. Om Namah Shivaaya (21 Times) 2 · Om Namah Shivaya Shivaya Namaha Om (21 Times) 3 · Maha Mryuntyunjaya Mantra (21 Times) 4 · Bilvashtakam 5 · Kashi Vishwanathashtakam 6 · Lingashtakam 7 · Shivashtakam 8 · Shiva Panchakshara Stotram Store Links

Prayers for Protection

Prayers for Protection Track List 1 · Siva Kavacham 2 · Devi Kavacham 3 · Anjaneya Kavacham 4 · Hanuman Chalisa 5 · Maha Mryuntyunjaya Mantra (108 Times) Store Links

en_USEnglish